ติดตาม

รหัสยืนยันคืออะไร?

รหัสยืนยันคือรหัส PIN 4 หลักที่ระบบส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านทาง SMS ใช้รหัสนี้เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รหัสนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติม? โปรดส่งคำร้องขอ