ติดตาม

จะลบบัญชี CONNECT ได้อย่างไร?

เพื่อลบบัญชี CONNECT ของคุณ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า

หมายเหตุ: การลบบัญชี CONNECT ของคุณจะลบบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งไฟล์หรือข้อมูลที่จัดเก็บในแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ทำงานบนบัญชีนั้น หลังจากบัญชีถูกลบแล้ว เราไม่สามารถกู้คืนบัญชี CONNECT ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติม? โปรดส่งคำร้องขอ