ติดตาม

หากไม่มีที่อยู่อีเมล จะยังสามารถใช้งานบัญชี CONNECT สำหรับบริการทั้งหมดได้หรือไม่

คุณสามารถมีบัญชี CONNECT ได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ แม้ว่าคุณไม่มีที่อยู่อีเมล

อย่างไรก็ตาม มีบริการบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่อีเมล ในบางกรณี คุณอาจต้องสร้างรหัสผ่านด้วยเช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติม? โปรดส่งคำร้องขอ