ติดตาม

หากมีการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ จะสามารถเก็บบัญชีและบริการ CONNECT และใช้งานมันต่อไปได้หรือไม่?

ได้ คุณยังสามารถใช้ CONNECT ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติม? โปรดส่งคำร้องขอ