Följ

Mitt mobilnummer har ändrats. Kan jag fortfarande behålla och använda mitt CONNECT-konto?

Ja, du kan fortfarande använda CONNECT. Om du har en e-postadress och ett lösenord:

  1. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord på Mitt CONNECT-konto.
  2. Följ samma steg under avsnittet Hur ändrar jag eller lägger till ett mobiltelefonnummer?

Om du har en e-postadress men inget lösenord ännu:

  1. Logga in med din e-postadress till Mitt CONNECT-konto
  2. Vi sänder dig automatiskt ett e-postmeddelande med en länk för att lägga till/ändra ditt lösenord
  3. Följ samma steg under avsnittet Hur ändrar jag eller lägger till ett mobiltelefonnummer?

Om du inte har en e-postadress, kontakta Kundtjänst.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan