Följ

Namnlös

Om du har en befintlig e-postadress eller ett befintligt mobiltelefonnummer:

  1. Logga in på Mitt CONNECT-konto.
  2. Klicka på "Redigera" under "Mina e-postadresser".
  3. Ange den nya e-postadressen, upprepa den nya e-postadressen i nästa fält, klicka därefter på "Spara".
  4. Vi kommer att sända dig ett bekräftelsemejl med en bekräftelselänk. Klicka på länken för att bekräfta din nya e-postadress.

Om du inte kan logga in, men fortfarande vill ändra din e-postadress, kontakta kundtjänst.

Notera: Du kan lägga till fler än en e-postadress till ditt CONNECT-konto. När du har lagt till dina e-postadresser, kom ihåg att välja vilken du vill ha som din primära e-postadress. Om du exempelvis behöver återställa ditt lösenord senare, skickar vi en återställningslänk till din primära e-postadress.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan