Följ

Vad är CONNECT?

CONNECT är en säker "En för alla"-inloggningslösning, vilket ger dig enkel tillgång till många tjänster. Att anförtro någon dina uppgifter och lösenord blir allt viktigare. Vi på Telenor Digital tillhandahåller en enkel och säker autentiseringslösning, som du kan lita på.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan