Följ

Jag har ingen e-postadress. Kan jag fortfarande använda mitt CONNECT-konto för alla mina tjänster?

Du kan ha ditt CONNECT-konto med ditt mobiltelefonnummer, även om du inte har en e-postadress.

Däremot finns det vissa tjänster som kräver att du har en e-postadress. I vissa fall kan du också behöva skapa ett lösenord.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan