Följ

Jag har ingen e-postadress. Kan jag fortfarande använda mitt CONNECT-konto för alla mina tjänster?

Ja, du kan fortfarande använda CONNECT.

  • Logga in på MItt CONNECT-konto med ditt mobiltelefonnummer.
  • För vissa tjänster måste du även skapa ett lösenord.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan